مرکز رشد شريف صفحه نخست

نخستين دوره جايزه جهانى‌ «ارزيابى سازمان دانشى برتر در ايران»‌ در دانشگاه ‌شريف

دانشگاه صنعتى شريف اقدام به برگزارى نخستين دوره «ارزيابى سازمان دانشى برتر در ايران» به نمايندگى از بنياد جهانى جايزه سازمان دانش‌محور(MAKE: Most Admired Knowledge Enterprise) كرده است.

به گزارش ايسنا، حضور و رقابت تنگاتنگ سازمان‌هاى بزرگ دنيا نظير Google، Microsoft، IBM، Siemens، Toyota، General Electric، BP و ...، در اين ارزيابى كه امسال سيزدهمين دوره آن در سطح جهانى برگزار مى‌شود، جايزه جهانى MAKE را به معتبرترين جايزه بين‌المللى در حوزه مديريت دانش تبديل كرده است.

راهبرى و هدايت جايزه ارزيابى MAKE در ايران بر عهده شوراى عالى ارزيابى سازمان دانشى برتر ايران در دانشگاه صنعتى شريف بوده و شركت در جايزه سازمان دانشى برتر آسيا(Asian MAKE Award)، منحصرا براى آن دسته از سازمان‌هاى ايرانى ميسر است كه در جايزه سازمان دانشى برتر ايران (Iran MAKE Award) شركت كنند.

مهلت ثبت نام در جايزه از 15 خردادماه تا اول مرداد ماه سال جارى بوده و همايش سازمان دانشى برتر ايران به همراه نشست تخصصى بررسى چالش‌ها و دستاوردهاى پياده‌سازى مديريت دانش در ايران در آبان ماه 1390 برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان مى‌توانند براى كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه دائمى جايزه سازمان دانشى برتر ايران به شماره تلفن: 66525289-021 تماس گرفته و يا به وب‌سايت http://makeaward.sharif.ir مراجعه كنند.