مرکز رشد شريف صفحه نخست

قانون دانه

نگاهى به درخت سيب بيندازيد. شايد پانصد سيب به درخت باشد كه هر كدام حاوى ده دانه است. خيلى دانه دارد نه؟ ممكن است بپرسيم «چرا اين همه دانه لازم است تا فقط چند درخت ديگر اضافه شود؟»

اينجا طبيعت به ما چيزى ياد مى دهد. به ما مى گويد: «اكثر دانه ها هرگز رشد نمى كنند. پس اگر واقعاً مى خواهيد چيزى اتفاق بيفتد، بهتر است بيش از يكبار تلاش كنيد.»

از اين مطلب مى توان اين نتايج را بدست آورد:

- بايد در بيست مصاحبه شركت كنى تا يك شغل بدست بياورى.

- بايد با چهل نفر مصاحبه كنى تا يك فرد مناسب استخدام كنى.

- بايد با پنجاه نفر صحبت كنى تا يك ماشين، خانه، جاروبرقى، بيمه و يا حتى ايده ات را بفروشى.

- بايد با صد نفر آشنا شوى تا يك رفيق شفيق پيدا كنى.

وقتى كه «قانون دانه» را درك كنيم ديگر نااميد نمى شويم و به راحتى احساس شكست نمى كنيم.

قوانين طبيعت را بايد درك كرد و از آنها درس گرفت.

در يك كلام «افراد موفق هر چه بيشتر شكست مى خورند، دانه هاى بيشترى مى كارند.»