مرکز رشد شريف صفحه نخست

تصوير مديريتى:كار تيمى

عنوان تصويرى زير «كار تيمى» مى باشد. هر چند اين تصوير تفكر انسان را نسبت به كار تيمى بسيار جهت مى دهد، اما نظر شما در مورد اين عكس چيست؟ نظر خود را در لينك بالا (كنار آيكون پرينتر) وارد نماييد.

عکس های مرتبط: