مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزش مهارت‌هاى تجارى‌سازى و خلق ثروت از نانوفناورى در دانشگاه شريف

به گزارش نشريه شريف، پژوهشكده علوم و فناورى نانو دانشگاه صنعتى شريف در راستاى ارتباط صنعت و دانشگاه و تبديل علم به ثروت، با همكارى مركز كارآفرينى دانشگاه، دوره هاى آموزشى با عنوان «مهارت هاى تجارى سازى و خلق ثروت از نانوفناورى» را برگزار كرده است.

بنا بر اين گزارش اين دوره هاى آموزشى توسط مهندس مهدى كنعانى ارايه مي شود.

خاطرنشان مي شود، ارائه اولين دوره در روز چهارشنبه 31 فروردين برگزار گرديده و دومين دوره روز چهارشنبه 7 ارديبهشت ساعت 14:30 الى 18:30 برگزار مي گردد.