مرکز رشد شريف صفحه نخست

اخذ گواهى‌نامه بين‌المللى‌توسط آزمايشگاه آزمون‌و‌ ارزيابى تجهيزات‌شبكه دانشگاه‌شريف

به گزارش روابط عمومى دانشگاه صنعتى شريف، آزمايشگاه آزمون و ارزيابى تجهيزات شبكه دانشگاه صنعتى شريف موفق به اخذ گواهى‌نامه بين المللى استاندارد كيفيت ISO17025 گرديد.

اين آزمايشگاه كه با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران و به عنوان آزمايشگاه مرجع در كشور براى تست تجهيزات شبكه‌هاى كامپيوترى (اعم از سوئيچ و مسيرياب) در دانشكده مهندسى كامپيوتر دانشگاه صنعتى شريف در سال گذشته راه‌اندازى شد، آزمون‌هاى عملكرد، سرعت و كارايى و انطباق با پروتكل‌هاى شبكه را به كمك تجهيزات پيشرفته انجام مى‌دهد و بدين ترتيب اصالت دستگاه‌هاى متنوع وارداتى يا توليد شده در داخل و كيفيت و مشخصات فنى آن‌ها را مورد بررسى و ارزيابى قرار مى‌دهد تا مطابق آن چه كه سازنده ادعا كرده است قابل استفاده باشد.

خاطر نشان مى‌شود با پيگيرى‌هاى مستمر و به دليل رعايت الزامات استاندارد كيفيت خدمات آزمايشگاهى، اين آزمايشگاه موفق گرديد گواهى‌نامه معتبر بين‌المللى ISO17025 را اخذ نمايد.

لازم به ذكر است در طول يك سال گذشته دستگاه‌هاى متعدد شبكه مورد تست و ارزيابى قرار گرفتند كه تقلبى يا سالم بودن آن‌ها به همراه شيوه عملكرد اين دستگاه‌ها توسط اين آزمايشگاه كشف و به مراجع ذى‌صلاح (از جمله سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى) اعلام شد.