مرکز رشد شريف صفحه نخست

دانشگاه صنعتى شريف مؤسسه برتر پنجمين جشنواره برترين هاى فناورى نانو

در پنجمين جشنواره فناورى نانو كه از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در محل دايمى نمايشگاه‌هاى تهران برگزار شد دانشگاه صنعتى شريف موفق به كسب عنوان نخست اين جشنواره گرديد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه صنعتى شريف، در مراسم معرفى و تقدير از برگزيدگان جشنواره كه در محل نمايشگاه‌هاى بين‌المللى تهران با حضور سركار خانم دكتر سلطانخواه معاون علمى و فناورى رياست جمهورى و آقاى مشايى مشاور و رييس دفتر رياست جمهورى ششم آبان ماه جارى برگزار گرديد، دانشگاه صنعتى شريف با كسب امتياز ۲۰۰۶ مقام نخست را در ميان ۱۹۵ مؤسسه شركت‌كننده به خود اختصاص داد و دانشگاه‌هاى تهران و تربيت مدرس به ترتيب با كسب ۱۸۳۰ و ۱۶۰۸ امتياز به ترتيب رتبه‌هاى دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

اين امتيازات بر مبناى فعاليت‌هاى آموزشى و پژوهشى اعم از پايان‌نامه‌ها، انتشار مقالات، كتب و برگزارى كنفرانس‌هاى مرتبط با نانو فناورى و همچنين فعاليت‌هاى فناورانه از قبيل ثبت اختراعات، ايجاد مراكز رشد و فروش دانش فنى در يك سال گذشته محاسبه شده است. در اين مراسم آقايان دكتر عبدالرضا سيم‌چى استاد دانشكده مهندسى و علم مواد و دكتر عليرضا مشفق با كسب رتبه‌هاى پنجم و نهم با قرار گرفتن در ميان ده متخصص برتر جوايزى را به خود اختصاص دادند و از آقاى دكتر سعيد شاهرخيان به دليل ميزان بالاى رشد امتياز نسبت به جشنواره قبل تقدير گرديد.

در حوزه شركت هاى فناور نيز شركت پارسا پليمر شريف كه بر مبناى فعاليت‌هاى دانشگاهى آقاى دكتر رضا باقرى در مركز رشد دانشگاه شكل گرفته موفق به كسب رتبه سوم گرديد. هم زمان در سومين نمايشگاه فناورى نانو كه از ۳ تا ۷ آبان ماه برگزار گرديد، پژوهشكده علوم و فناورى نانو، شركت پارسا پليمر، شركت نانو ساختارها و مركز رشد شريف دستاورد هاى پژوهشى و فناورانه دانشگاه در حوزه نانو را در معرض ديد متخصصين و صنعتگران قرار دادند.

دكتر روستا آزاد سرپرست دانشگاه طى نامه‌اى از استادان فرهيخته دانشگاه كه با تلاش مضاعف علمى خود در اين جشنواره برگ زرين ديگرى بر كارنامه افتخارات علمى دانشگاه افزودند، تقدير نمود.